StartpaginaLijst van de skistationsHet weer op de skipistesEen vakantiewoning in de buurt van de skipistesContacteer ons !


Voorwaarden voor gebruiken en algemene beschikkingen

1. Algemene informatie

Door het gebruik van deze Internet site, verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden en algemene bepalingen van Ardennes-Sneeuw. Ardennes-Sneeuw behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik en zonder voorafgaandelijke verwittiging de gebruiksvoorwaarden en de algemene bepalingen die deze Internet site regelen te wijzigen.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Deze Internet site is bestemd voor persoonlijke doeleinden, en niet voor handelsdoeleinden. Het is de gebruiker verboden informatie, foto's, logo's, pictogrammen, producten, diensten of software die hij geheel of gedeeltelijk vanaf deze Internet site heeft verkregen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, te verzenden, te verspreiden, te publiceren, te herhalen, af te staan onder licentie, te verkopen of over te dragen, of afgeleide producten te creëren vanaf bovenvermelde elementen, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van Ardennes-Sneeuw.

3. Onrechtmatig of verboden gebruik

De gebruiker verbindt er zich toe deze Internet site niet te gebruiken voor onrechtmatige doeleinden of voor handelingen die door de gebruiksvoorwaarden en de algemene bepalingen worden verboden. Inzonderlijk is het verboden zich op een onrechtmatige manier toegang te verschaffen tot het geheel of een deel van deze Internet site, deze te pirateren, te kraken of virussen te uploaden.

4. Auteursrechten

Alle elementen van deze site worden beschermd door de auteursrechten van Ardennen-Sneeuw. Alle rechten voorbehouden.

5. Uitsluiting van verantwoordelijkheid

De informatie, de producten of de diensten van deze Internet site kunnen technische fouten of typfouten bevatten. Ardennes-Sneeuw kan ten allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aan deze Internet site aanbrengen. Ardennes-Sneeuw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade in de meeste brede betekenis die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze Internet site, en inzonderlijk de schade veroorzaakt door een verlies, door het gebruik van gegevens of door een inkomstenderving die het gevolg is van of betreffende het gebruik of de werking van deze Internet site, van het tijdverlies betreffende het gebruik van deze Internet site of de onmogelijkheid hem te gebruiken. Indien U niet instemt met onderhavige gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige mogelijkheid van verhaal erin deze Internet site niet meer te gebruiken.

6. Bescherming van de privacy en veiligheid

Ardennes-Sneeuw verbindt er zich toe in alle opzichten de wetgevingen en reglementen over de persoonsgegevens na te leven. De gebruiker aanvaardt dat zijn gegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden door de zustervennootschappen van Ardennen-Sneeuw.

 

Ardennen-Sneeuw.be © 2005-
Gebruiksvoorwaarden
Alle rechten voorbehouden
Contact | FR | NL